Privacybeleid

Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze gebruikers en behandelen hun persoonlijke gegevens met de grootste vertrouwelijkheid en in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Dit privacybeleid heeft als doel u op transparante wijze te informeren over de gegevens die wij verzamelen, de redenen voor deze verzameling, hoe wij deze gegevens gebruiken en de rechten die u hebt met betrekking tot de verwerking van deze gegevens.

Op deze pagina bieden wij u een vereenvoudigde versie van ons privacybeleid in de vorm van een vraag-en-antwoord format. Wij nodigen u ook uit om de gedetailleerde versie hier te lezen.

Wij vestigen uw aandacht op de noodzaak om dit privacybeleid zorgvuldig te lezen. Als u nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via het volgende adres: privacy@mvstudio.be

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

MV STUDIO SRL is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Hier zijn onze volledige contactgegevens:

MV STUDIO SRL
Cours Saint-Michel, 30A
1040 Brussel
Belgisch ondernemingsnummer (BCE): BE0628.815.564.
info@mvstudio.be

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen uw gegevens – persoonlijke of andere – om verschillende redenen die in het volgende punt worden gedefinieerd (zie punt 3). Dit omvat de volgende gegevens:

  • Onze communicatie (via e-mail of andere middelen);
  • Het type domein waarmee u verbinding maakt met internet;
  • Het IP-adres dat aan u is toegewezen;
  • De datum en tijd van uw toegang tot onze website;
  • Locatiegegevens of andere gegevens met betrekking tot communicatie;
  • De pagina’s die u op onze website hebt bekeken;
  • Het type browser, platform en/of besturingssysteem dat u gebruikt;
  • De zoekmachine en de trefwoorden die u hebt gebruikt om de website te vinden;
  • Uw browsevoorkeuren;
  • Elke andere gegevens die u ons verstrekt.

Waarom verzamelen wij uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens voornamelijk om onze nieuwsbrief te versturen, onze service te verbeteren en, meer in het algemeen, om onze communicatie te vergemakkelijken. Ten slotte stellen uw gegevens ons ook in staat om uw navigatie op onze website te verbeteren en te vergemakkelijken. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens wordt vermeld in de volledige versie van het privacybeleid.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

De meeste van uw gegevens worden aan ons verstrekt door uw actieve tussenkomst. Andere gegevens, zoals de datum en tijd van uw toegang tot onze website, de pagina’s die u hebt bekeken of uw locatiegegevens, worden automatisch verzameld via geraadpleegde servers en “cookies” die op onze website worden geplaatst. Voor meer informatie over wat een cookie is, hoe deze wordt gebruikt en welke gegevens precies worden verzameld, kunt u onze cookiebeleidspagina raadplegen.

We kunnen ook gegevens over u verzamelen via andere bedrijven, in welk geval we u hiervan op de hoogte zullen stellen.

Zijn uw gegevens beschermd?

Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze gebruikers. Wij hanteren een strikt privacybeleid en nemen alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat onze servers, voor zover mogelijk, elke vorm van lek, vernietiging, verlies, openbaarmaking, gebruik, ongeoorloofde toegang of wijziging van uw gegevens voorkomen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken (zie punt 3). Zodra dit doel is bereikt, verwijderen wij uw gegevens.

Welke rechten hebt u en hoe kunt u deze uitoefenen?

U kunt te allen tijde verzoeken om uw gegevens te controleren, in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen en bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens, evenals om beperking van dit gebruik vragen. Stuur hiervoor gewoon een e-mail naar het volgende adres: privacy@mvstudio.be. Wij zullen dan alles in het werk stellen om de nodige maatregelen zo snel mogelijk te nemen.

Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie worden ze doorgegeven?

Onze medewerkers hebben alleen toegang tot uw gegevens voor zover nodig om de nagestreefde doelen te bereiken (zie punt 3). Elk van hen is gebonden aan een strikte geheimhoudingsplicht. De categorie├źn ontvangers zijn vermeld in de volledige versie van het privacybeleid.

Verplaatsen wij uw gegevens naar het buitenland?

Wij verplaatsen uw gegevens alleen naar een land buiten de EU als dit land een beschermingsniveau biedt dat gelijkwaardig is aan dat van uw land van verblijf (voor meer informatie, zie: https://goo.gl/1eWt1V).

Wat gebeurt er bij wijzigingen van het privacybeleid?

Als wij wijzigingen zouden aanbrengen in dit privacybeleid, wordt u hiervan op de hoogte gebracht via onze website.